Distemper (Köpek Gençlik Hastalığı)

Köpeklerde görülen çok bulaşıcı ve öldürücü viral bir hastalıktır. Genelde karma aşısı olmamış veya 2.doz karma aşıdan 15 gün geçmeden dışarı çıkarılmış, paraziter mücadele yapılmadan aşılanmış, yetersiz anne sütü içmiş, doğduktan sonraki ilk 12 saatte anne sütü alamamış yavru köpeklerde çok sık karşılaşılmaktadır…bulaşma hasta hayvanlarla aynı ortamda bulunma, aynı kaptan yemek yeme, hastalıklı hayvanın dışkı, idrar ve salyasıyla bulaşık gıdaların alınması yoluyla olmaktadır…hastalık genel anlamda 5 form olarak karşımıza çıkar. Genelde ilk olarak sindirim formuyla başlar bu durum kusma ve ishal, halsizlik, yorgunluk ve iştahsızlık olarak ortaya çıkar. Daha sonra solunum formuna geçer bu durum kendini burundan tek veya çift taraflı koyu sarı-yeşil akıntıyla belli eder. Ayrıca penicilin – gentamisin kombinasyonu ilaçlara yanıt alınamaması hastalığın viral bir hastalık olduğuna işaret eder..daha sonra gözde çapaklanma -kapanma ve akıntıyla karakterize göz formu aynı zamanda kepeklenme ,aşırı tüy dökülmesi ,derinin elastikiyetini kaybetmesi ayak taban altının kalın ve kırtıklı bir hal alması (hard pard disease) ile karakterize deri formu ve son olarak da arka bacaklardan titreme ve kasılmayla başlayan beyine doğru mikrobun ilerlemesiyle karakterize sinirsel form olarak karşımıza çıkar. Sinirsel formda inleme şeklinde ağrı olması tipik bir bulgudur… bu 5 formun bu sıra ile yaşanması ortalama 1 ay gibi bir süreçtir. Bu arada iştah görecelidir. 3 aylıktan büyük köpeklerde kurtulma şansı biraz daha fazladır. Ama genel ortalamada kurtulan hayvan sayısı %5 civarıdır. Semptomatik tedavi dışında yapılacak bir tedavisi bulunmamaktadır. Çünkü virüslere etkiyen bir ilaç henüz yok. Sadece erken dönemde (sindirim formunda) veya hastalık kuluçka dönemindeyken test ile teşhis edilirse antikor solüsyonu ile kurtarılma şansı bulunmaktadır, fakat bunun herhangi bir kesinliği ve garantisi yoktur. Diğer bir yöntem ise hastalığı atlatmış olan hayvanlardan alınan bir torba kanın bir seferliğe mahsus olmak üzere hasta hayvana verilmesidir. Ama bu yöntemde veteriner sahasında henüz uygulama zorluğu ve kan uyuşmazlığı nedeniyle uygulama alanı bulamamıştır. Fakat son çare olarak denenebilir. Köpek gençlik hastalığında bu 5 klinik form bu sırayla olabileceği gibi karışıkta olabilir. Veya sadece sindirim ve solunum veya direkt sinir formu görülen vakalarda olmuştur. Ama genelde ilk etapta en çok sindirim formuyla başlar, eğer hastalık ilerlemez ve vücut antikor üretip savaşırsa bu arada destekleyici tedaviyle de yardımcı olunursa virüs üreme ve diğer sistemlere geçme şansı bulamaz bu durumda iştah ve düzelme 6. günde başlar toplamda 10. günde düzelme şekillenir. Sinir formu görülen vakalarda düzelme şansı az olmakla birlikte mümkün olmayan bir durumda değildir. Çünkü sinirsel form gösterip düzelen vakalarda mevcuttur. Acı çeken hastalar, hasta sahibinin isteğiyle uyutulabilir (ötenazi). Bu durum genelde beyin fonksiyonları virüs tarafından bozulmuş vakalar için geçerlidir.  Bu hastalıktan en iyi korunma yöntemi 15-21 ara ile en az 2 doz karma aşı yapılmasıdır ve en az 2. doz karma aşıdan 15 gün geçmedikçe dışarıya çıkarmamak en doğrusudur, çünkü aşılar yapıldıktan sonra aşıyı vücudun tanıyıp, kanda antikor seviyesinin pik yapması en az 15 gündür. Ortamdaki virüsü öldürebilen en iyi temizlik yöntemi çamaşır suyuyla ortamın dezenfeksiyonudur.