Kliniğimizde idrarın makroskobik, mikroskobik ve idrar stribi ile muayenesi yapılmaktadır. Kanın ise biyokimyasal ve hematolojik yönden incelemesi yapılmaktadır.Bütün bunlar için gerekli cihazlarımız mevcut olup kısa süre içinde sonuçları verme imkanımız bulunmaktadır..