Kanlı İshal (Parvo Virus)

Köpeklerde görülen, kanlı ishalle karakterize, çok bulaşıcı ve öldürücü viral bir hastalıktır. Bulaşma genelde virüslü dışkıyla bulaşık gıdaların ağız yoluyla alınması şeklindedir. 1 gr dışkı binlerce köpeği hasta edebilecek niteliktedir. Hastalık, bulaşma ve ardından da 1 hafta 10 günlük kuluçka periyodunu tamamladıktan sonra ani ve sürekli olarak kusmalarla başlar. Ardından o kendine özgü kokusu olan, kanlı ishal tarzına döner. Halsizlik, depresyon ve iştahsızlık ek belirtilerdir. Fakat bu belirtiler gençlik hastalığıyla benzer olduğu için en iyi ayrım yöntemi testle olmaktadır. Bu hastalığa rotweiller ve doberman ırkı köpekler daha duyarlıdır. O yüzden bu ırklara karma aşı 15-21 gün arayla 3 kez   6. ayında da bir kez olmak üzere ilk etapta toplam 4 doz uygulanmalıdır. Kangal, boxer ve diğer orta-büyük ırklar 15-21 arayla 3 kez, terrier, pincher, pekinez gibi küçük ırklar ise 21 arayla 2 doz aşı korunma için yeterli olmaktadır. Kuluçka döneminde (henüz semptomların ortaya çıkmadığı virüsün vücutta ürediği dönem) teşhis edilen veya hastalığın başlangıç döneminde teşhis edilen vakaları acilen semptomatik tedaviye ek olarak Antikor solüsyonu ile kurtarmak mümkün olmaktadır. İlerlemiş ve daha ağır vakaların kurtarılması biraz daha zor olmaktadır. Antikor kullanılmadan sadece semptomatik tedavi ile kurtarma şansı %5-10 (3 aylıktan büyük ve dirençliyse), başlangıç ve kuluçka döneminde antikor kullanılanlarda %80, ileri vakalarda antikor kullanılıyorsa bu oran %35-50 olmaktadır. Semptomatik tedavi olarak intra venöz sıvı verilimi, kanama durdurucu enjeksiyon, sekonder bakteriyel komplikasyonlar için antibiyotik en başta gelen yöntemlerdir…parvo virusa spesifik tekli antikor solüsyonu tercih edilmesi daha iyidir. Çünkü birden fazla viral hastalık aynı anda olamayacağı için ve hastalık parvovirus olarak teşhis edildiği için. Fakat hastalığın teşhis edilmesinin mümkün olmadığı durumlarda çoklu antikor solüsyonu tercih edilebilir. Ortam dezenfeksiyonu çamaşır suyuyla yapılabilir. Korunmada en iyi yöntem periyodik aşılamadır.  Resimlerdeki husk ırkı köpek henüz hastalığın başında test kitiyle hastalığı teşhis edilmiş ve anında parva spesifik tekli antikor solüsyonu uygulanmıştır. Öyle ki ertesi gün hiçbir belirti kalmamasına rağmen, tedaviye 5 gün devam edilmiş ve bir sonraki test negatif çıkmıştır.